Liên Hệ

Địa chỉ

24bis Đông Du, Bến Nghé, Quận 1

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐẶT BÂY GIỜ

+84 86 888 5600

MỞ CỬA HÀNG NGÀY: 11:00 sáng - 3:00 chiều & 6:00 tối - 11:00 tối

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.